administratiivne raamatupidamine

Y-Negocios

2022

Selgitame, mis on haldusarvestus, selle eesmärgid, tähtsus ettevõttele ja muud omadused.

Juhtkond kasutab ettevõtte analüüsimiseks juhtimisarvestust.

Mis on juhtimisarvestus?

Haldusarvestust ehk juhtimisarvestust nimetatakse raamatupidamise haruks, mis on pühendatud raamatupidamise haldamisele Äri Y organisatsioonid. Selle ülesandeks on pakkuda raamatupidamisinfot, mis aitab paremat juhtimist ja otsuste langetamist.

See on raamatupidamise vorm, mis keskendub ainult teie kasulikkusele teavet. kõrval finantsarvestus ja kuluarvestus, moodustab ettevõtte või organisatsiooni raamatupidamisstruktuuri.

Seda tüüpi raamatupidamine Tavaliselt on see ettevõtte sisetarbimiseks. Nende aruanded, mille on koostanud ja koostanud organisatsiooni raamatupidaja, sisaldavad põhiteavet organisatsiooni haldustegevuse kohta, mis võimaldab administraatorid või juhid teavad, kui lähedal neile eesmärgid leida ja rakendada tööriistu või juhtimise dünaamikat.

Alates 1960. aastatest hakkas juhtimisarvestus ärimaailmas populaarsust koguma, mitte niivõrd analüüsivahendina. kulud, vaid pigem mehhanismina, mis aitab kaasa paremale haldusjuhtimisele.

Juhtimisarvestuse tunnused

Haldusarvestus on huvitatud, selle aruanded, ettevõtte ajaloolise teabe, jõudlusprognooside ja muude konfidentsiaalsete andmete jaoks, mis kajastavad organisatsiooni tegevust.

See tähendab, et teil on objektiivne teave, näiteks jõudluse mõõtmised, ja subjektiivne teave, näiteks tulevikuprognoosid. Viimane on võtmetähtsusega otsuse tegemine Y ettevõtmised.

Samal põhjusel ei pea selle raamatupidamisharu aruandeid koostama rangelt üldarvestuse juhendit järgides, kuna need ei ole mõeldud mitte ühelegi välisaudiitorüksusele, vaid ettevõtte juhtkonna tarbimiseks.

Samamoodi võib neid aruandeid koostada perioodiliselt, et säilitada valvsus teatud võetud meetmete mõju suhtes, või juhuslikult, kui organisatsioon seda nõuab. juhtimine. Samuti võivad nad kaaluda organisatsiooni kui terviku või selle piiratud sektori andmeid, olenevalt taotlejate huvidest.

Juhtimisarvestuse eesmärgid

Juhtimisarvestuse põhieesmärk on tuvastada, mõõta, akumuleerida, analüüsida, koostada, tõlgendada ja edastada haldusteavet, mis võimaldab organisatsiooni juhtkonnal teha teadlikumalt otsuseid ja seega rohkem tõhus.

See on üks olulisemaid mehhanisme tagasisidet juhtkond, mis juhtkonnal on, ja just seetõttu on tema missiooniks pakkuda vajalikku teavet oma turunišis konkurentsieelise arendamiseks.

Juhtimisarvestuse tähtsus

Hea haldusraamatupidamine annab üha täpsemat teavet ettevõtte tegevuse ja selle kohta, mida sellelt lähitulevikus oodata võib, rääkides alati raamatupidamislikult.

See tähendab, et erinevalt teistest raamatupidamisvormidest ei ole tegemist lihtsalt numbrite ja detailidega mõõdud, vaid ka ennustustööriist, mis aitab ennetada võimalusi ja ette võtta riske. Seetõttu on see raamatupidamise vorm, mis on loodud juhtkonna enda vajadustest lähtuvalt.

Erinevused finantsarvestusega

Finantsarvestus seisneb ettevõttelt majanduslikku laadi kvantitatiivse teabe kogumises. See erineb haldusraamatupidamisest, millest me rääkisime, selle poolest, et esimene on mõeldud organisatsioonivälistele, kuid sellega ühel või teisel viisil seotud inimestele.

Vastupidi, haldusarvestus on rangelt sisetarbimiseks. Samal põhjusel on esimene objektiivse, range iseloomuga, teine ​​aga teatud subjektiivse iseloomuga, mis aitab juhtkonnal otsuseid langetada.

!-- GDPR -->