efektiivne suhtlus

Tekstid

2022

Selgitame, mis on tõhus suhtlus ja millised on selle elemendid. Samuti, miks see nii oluline on ja mõned näited.

On väga oluline, et saatja teaks selgelt, mida ta edastada soovib.

Mis on tõhus suhtlemine?

Tõhus suhtlus on selline, kus saatja ja vastuvõtja kodeerivad sõnumi samaväärsel viisil. Seega edastatakse teade edukalt: vastuvõtja saab aru saadetud sõnumi tähendusest ja kavatsusest.

Et seda saavutada suhtlemine tõhus, on väga oluline, et saatja teaks selgelt, mida ta tahab edasi anda ja on teadlik saatja omadustest. isik või inimesed, kellele soovite sõnumi saata, et sõnastada sõnum võimalikult täpselt.

Tõhusa suhtluse korral peab saatja olema – või vähemalt näima – usaldusväärne neile, kes sõnumi saavad. Selleks on oluline näidata, et mõistate, et olete edastatava suhtes autoriteetne hääl. Samas tuleb seda edasi anda parimal võimalikul viisil, selgete ja täpsete mõistetega, et ei tekiks arusaamatusi ega väärtõlgendusi.

Teisest küljest ei tohiks saatja sõnastatud sõnum olla ainult ratsionaalne või ainult emotsionaalne, vaid kombineerida mõlemat dimensiooni. Nii saab neid, keda emotsionaalsed elemendid ei liiguta, veenda ratsionaalsed ja vastupidi. Kuid lisaks võib see olla hea strateegia sõnumi saaja tähelepanu köitmiseks.

Tõhusa suhtluse elemendid

Kanal on füüsiline meedium, mille kaudu sõnum edastatakse.

Tõhusas suhtluses – nagu igas suhtluses – on teatud elemendid, mis selle moodustavad. Mõned neist on:

 • Saatja. Isik(ud), kes sõnumi koostavad ja saadavad.
 • Vastuvõtja. Isik(ud), kes sõnumi vastu võtavad ja tõlgendavad.
 • Kood. Reeglite ja märkide kogum, mida saatja kasutab oma sõnumi koostamiseks ja mida peab teadma ka vastuvõtja, et seda tõlgendada.
 • Kanal. Füüsiline meedium, mille kaudu sõnum edastatakse ja mis läheb saatjalt vastuvõtjale.
 • Sõnum. Objekt, mida edastatakse. Selle sõnastab ja saadab saatja ning vastuvõtja võtab vastu ja tõlgendab.
 • Viitaja. See element, olukord või sündmus, millele sõnum vihjab või "viitab".
 • Olukord. Kontekst, milles saatja oma sõnumi edastab ja vastuvõtja selle vastu võtab. Mõlema jaoks mõjutab olukord või isegi määrab seda, kuidas sõnum sõnastatakse ja tõlgendatakse. Olukorda võivad mõlemad jagada, aga ei pruugi.
 • Müra. Mis tahes tüüpi häired, mis mõjutavad mis tahes elemente, mis suhtlusse sekkuvad ja mis seetõttu lõpuks seda mõjutavad. Kui on üks müra – või mitu – ei ole side tõhus.

Tõhusa suhtluse tähtsus

Hästi koostatud sõnum võib tähendada suuremat müügimahtu.

Tõhusa suhtluse olulisus on selgelt näha ärikeskkonnas, kus see võib edendada tootlikkus aga ka meeskondadele ja inimressursid toimima õigesti ja üksteist täiendavalt.

Akadeemilises valdkonnas edastage õigesti a-s väljatöötatud sisu lõputööNäiteks on avalikkuse jaoks oluline mõista, milles uurimine seisnes ja millised olid järeldused umbes.

sisse poliitika, on selge ja veenva sõnumi saavutamine võti häälte kogumiseks ja meetme elluviimisel konsensuse saavutamiseks. Ebatõhus suhtlemine võib paljude jaoks olla rahulolematu kodanikele.

Kommertstasandil on ka kommunikatsioonil vahe: hästi koostatud sõnum võib tähendada suuremat müügimahtu.

Näited tõhusast suhtlusest

Tõhus suhtlus võib toimuda erinevatel viisidel või kanalitel. Mõned näited võivad olla:

 • Kirjalik suhtlus. Siit võib leida ülikooli lõputöö, milles selle autor laiendab a uurimine eelnev ja jõuab järeldusele.
 • Suuline suhtlus. The kõne poliitik võib olla eeskujuks, kui ta arutleb, miks on vaja avalikus teos teda hääletada.
 • Žestikulatsioon. Märkide või žestide abil edastab saatja midagi, näiteks kus autojuht saab parkida ja kuidas seda teha.

Tõhus suhtlus ettevõtetes

Tõhus suhtlus on personali motiveerimise põhivahend.

Tõhus suhtlus on määrav Äri. Teie tootlikkus sõltub sõnumi õigest edastamisest, samuti teie töötajate ja teie töötajate nõuetekohasest toimimisest seatud, kõigis ridades.

Tõhus suhtlemine aitab luua usaldust inimressursside vahel ja ka selgelt teada, millised need on eesmärgid Y eesmärgid järgima, et valida õige tee.

Tõhus suhtlemine on peamine vahend töötajate motiveerimiseks ja meeskonnaliikmena tunnetamiseks.

Samuti aitab tõhus suhtlus luua rohkem horisontaalseid struktuure, kus kõik saavad kuulata ja olla kuuldud, mis on võtmetähtsusega, eriti uute põlvkondade jaoks, kes otsivadtagasisidet konstantne.

Nüüd tõhus suhtlemine mis tahes organisatsioon sõltub alati sinustjuhid, kes peaks selle esimesena rakendama. Samuti on oluline, et nad teaksid, milline on selleks parim kanal ja ka kõige sobivam aeg.

Juhtide valimisel tuleb arvestada võimed suhtlemisega tuleks väga arvestada.

Kehtev suhtlemine

Enesekindel suhtlus on selline, mis edastatakse selgelt. See ei puuduta ainult suhtluse sisu, vaid ka sellega kaasnevaid elemente, nagu žestid ja helid.

Pealegi käib enesekehtestav suhtlemine alati kaasas empaatia selle tootja poolt. Kehtestava suhtluse mõte on luua alati siiras ja ilma selleta õhkkond konfliktid Osade vahel.

!-- GDPR -->